Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yksityisyyden suoja

Verkkosivustomme osoite on: https://www.creanu.fi.

 

Evästeet

Creanu.fi kerää joitakin käyttäjäkohtaisia tietoja käyttämällä evästeitä (cookies). Eväste on vierailijan selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Vierailijan henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Evästeitä käytetään kävijäliikenteen analysointiin ja mainonnan kohdentamiseen.

 

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia. Huomioithan, että katson sinun hyväksyneen evästeiden käytön, jos et poista niitä käytöstä.

 

Tietosuojaan liittyvät kysymykset

Mikäli sinulla on Creanu Tmi:n tietosuojakäytäntöön tai tietojen käsittelemiseen liittyviä kysymyksiä tai huolia, ota minuun yhteyttä, toimisto@creanu.fi.

 

Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Tämä on Creanu Tmi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.12.2023. Viimeisin muutos 16.1.2024.

 

Creanu Tmi:n asiakasrekisteri

Rekisteriseloste on henkilötietolain (533/1999) 10 §:n mukainen

 

Rekisterinpitäjä

Creanu Tmi

Kymenrantakuja 1, 45100 Kouvola

Y-tunnus 3409847-2

 

Yhteyshenkilö / tietosuojavastaava

Creanu Tmi / Anu Mauno

Kymenrantakuja 1, 45100 Kouvola

p. 044 0998958

s. toimisto@creanu.fi

 

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ka kehittämiseksi. Rekisteröidylle voidaan lähettää asiakassuhteeseen liittyvää suoramarkkinointia. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpitoa varten.

 

Tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle (tilitoimistolle) siltä osin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän taloushallinnon ja erityisesti laskutuksen järjestämiseksi. 

 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 2 vuoden ajan.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan/yrityksen nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, syntymäaika/henkilötunnus/yritys- ja yhteisötunnus, ammatti/arvo/titteli, www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, YTJ-tietojärjestelmästä tai muista julkisista rekistereistä sekä julkisesta tietoverkosta, esim. asiakasyrityksen internet-sivuilta. Asiakastiedot saan myös tarjouspyynnöistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä. Käytän Microsoft Corporationin ja Dropboxin pilvipalveluita rekisterin ja asiakastietojen ylläpitoon. Palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä siirtää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojensiirto on välttämätöntä, sillä rekisteri on tallennettu ja sitä käsitellään Dropboxin ja Microsoftin pilvipalveluilla Yhdysvalloissa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tietoverkossa suojattu salasanalla ja aineistoon on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjän henkilöstöllä asiakassuhteen hoitamista varten. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisin teknisin ratkaisuin.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, pyytää oikaisemaan häntä koskevat puutteelliset tai virheelliset tiedot, vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti, kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin sekä pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. 

 

Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, toimisto@creanu.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (2 luku, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että olen rikkonut henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä.

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).